A RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény4. §alapján

közzéteszi az alábbi adatokat:

 

  1. a) a szolgáltató neve: RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  2. b) a szolgáltató székhelye: 1097 Budapest, Kén utca 1.
  3. c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@rentime.hu
  4. d) nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: 01-09-898912
  5. e) a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, adószáma: 14326606-2-43
  6. f) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
  7. fa) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezése, amelynek a szolgáltató kötelező előírás alapjántagja: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
  8. fb) hivatkozás a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára:

http://bkik.hu/kamarai-szabalyzatok/

  1. g) a szolgáltató részére a tárhelyet biztosítószolgáltató székhelye, telephelye, az elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

Cégnév: 3D Film Production Kft. 

Székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a   

Telefon +36 1 704-9004 / +36-30-992-9300

Email: uf@3dfilm-production.com

Személyes ügyfélszolgálat: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a